Iz biografije

Prof.dr. Slobodan Lang roden je 1945.g. i stalno nastanjen u Zagrebu. Osnovno i srednje školsko obrazovanje te Medicinski fakultet završio je u Zagrebu. Doktorirao je i položio specijalizaciju socijalne medicine. Autor je više od 100 strucnih i znanstvenih clanaka te autor i koautor više knjiga. Javno djelovanje profesora Langa zapocinje još u gimnazijskim i studentskim danima i u svojoj, više od 40 godina dugoj karijeri, uspješno je obnašao brojne visoke dužnosti i funkcije. Prof. dr. sc. Slobodan Lang bio je posebni savjetnik Predsjednika RH

za humanitarna pitanja u razdoblju od 1993. do 2000. godine. Bio je zastupnik u Županijskom domu Sabora RH, Veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova RH, voditelj hrvatske delegacije u Interparlamentarnoj uniji te clan Vijeca Europe. S osobitim uspjehom profesor Lang djelovao je u vrijeme ratova na podrucju bivše Jugoslavije kada je svoj ugled, rad i iznad svega hrabrost nesebicno stavljao u funkciju spašavanja ljudskih života i pomaganja najugroženijima.

O meni

1. Osobni podatci:
- rođen 1945. g. u Zagrebu, Hrvatska

- oženjen, supruga Nada, liječnica

- dvoje djece – Maroje i Maja

2. Politički podatci:

- savjetnik Predsjednika RH dr. Franje Tuđmana za humanitarna pitanja

- zastupnik u Županijskom domu Sabora RH

- veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova RH

- voditelj hrvatske delegacije u Interparlamentarnoj uniji

- član Vijeća Europe

3. Akademski podatci:

- profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu na Školi narodnog zdravlja

- gost-profesor na Medicinskom fakultetu u Mostaru

- gost-profesor Škole zdravlja fakulteta u Bostonu (do 1996. g.)

- prvi suradnik Centra za ljudska prava i javno zdravstvo na Harvardu (1993. g.)

- član Kraljevskog udruženja liječnika Javnog zdravstva Velike Britanije

- član Savjeta časopisa za ljudska prava i javno zdravstvo, Harvard

- član Uredništva hrvatskog časopisa Croatian Medical Journal

- predsjednik hrvatske Mreže zdravih gradova

- predsjednik ljetne škole “Zdravlje za sve” u Dubrovniku

ISKUSTVO U KRIZNIM UVJETIMA

Prije početka sukoba:

- borba protiv AIDS-a

- zbrinjavanje i ostvarivanje prava invalida

- zaštita okoline

- kvaliteta života oboljelih od raka

- osnivanje pokreta Zdravih gradova

- rukovođenje u zdravstvu

Humanitarno iskustvo u kriznim uvjetima:

- albanskim rudarima tijekom štrajka glađu pod zemljom 1989. g.

- pokušaj sprečavanja izbijanja sukoba i zaštita ugroženih među srpskim skupinama u Hrvatskoj 1990. g. (Knin, Vojnić)

- pokušaj zaštite ugroženih hrvatskih skupina (Potkonje, Dalj), 1991. g.

- zahtjev za prekidanjem vojnih suđenja 1991. g. (Zagreb)

- organizacija velikog protesta protiv antisemitizma 1991. g. (Zagreb)

- organizacija konvoja za Dubrovnik “Libertas”i cjelovita civilna potpora tijekom opsade u Dubrovniku 1991. g.

- prihvaćanje prognanih Bošnjaka i Hrvata iz istočne Bosne i Bosanske Posavine 1992. g.

- ocjena razaranja gradova u BiH (prva upotreba pojmova “urbicid” – ubijanje gradova) 1992. g.

- pomoć i zaštita Bošnjacima i Srbima u BiH 1992. i 1993. g. (prognanima, zarobljenima i lokalnom stanovništvu)

- organizacija humanitarnog konvoja za pomoć Hrvatima i Bošnjacima u BiH (”Bijeli put”, Konvoji mira i ljubavi,itd.), 1993. i 1994. g.

- potpora Židovima u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Tuzli, 1992. – 1995. g.

- pomoć ugroženim hrvatskim skupinama u BiH, od 1992. g.

- odlazak u Banju Luku zbog humanitarne zaštite ugroženog stanovništva 1995.g.

- briga o staračkom i napuštenom srpskom stanovništvu nakon “Oluje” 1995. g.

- zbrinjavanje izbjeglih Bošnjaka u Kuplenskom i organiziranje povratka u Kladušu, 1995. i 1996. g.

- pomoć mreži zdravstvenih ustanova tijekom sukoba, od 1991. g.

- predlaganje koncepta Bolnice mira (Mostarska bolnica, bolnica na Koševu u Sarajevu), 1993. g.

- pokretanje inicijative i praćenje izgradnje hrvatske bolnice u Novoj Biloj, od 1994.g.

- međunarodni rad kroz političko, javno, stručno i medijsko djelovanje s ciljem sprečavanja i zaustavljanja rata i pomaganja ugroženima, 1989. – 1998. g.

Izvor: Izazov dobra

Zdravi gradovi
Slobodan Lang PDF
Članci


Detaljnije..